2018 – 2019

Нови правилник о систематизацији пословаПреузми
Нови правилник о изменама и допунама о васпитно-дисциплинској одговорности ученикаПреузми
Нови пословник за Наставничко већеПреузми
Измене и допуне СтатутаПреузми
Анекс школског програмаПреузми
Статут 2018Преузми
Школски програм – општи деоПреузми
Правилник о начину и поступку и мерама за заштиту и безбедност ученикаПреузми
Правила понашањаПреузми
Нови правилник о васпитно-дисциплинском поступкуПреузми
Нови правилник (путни трошкови)Преузми
Нови правилник о похваљивању и награђивању ученикаПреузми
Нови правилник о дисциплини и материјалној одговорности запосленихПреузми
Савет родитеља – нови пословникПреузми
Нови пословник о раду школског одбораПреузми
Правила заштите од пожараПреузми
Годишњи план радаПреузми