Школски одбор

Чланови Школског одбора у ОШ „Никола Тесла“ Дубље

Испред колектива:
1. Снежана Прокић председник
2. Мирјана Милетић члан
3. Зорица Мајсторовић члан
Испред Савета родитеља
4. Марија Ружић заменик председника
5. Драгана Чавић члан
6. Сузана Живановић члан
Испред локалне заједнице
7. Синиша Дрезгић члан
8. Илија Машић члан
9. Марко Јашић члан