Школа данас

Школа се налази у самом центру села Дубље укупне површине 1156 м2. Ове године су учионице опремљене новим клупама  и пројекторима. Имамо  савремена наставна средства и помагала: лед екране, лаптопове. Школа има  осам учионица од којих је једна опремљена интерактивном таблом, дигитални кабинет са 25 рачунара, просторију за предшколско, библиотеку, наставничку канцеларију, канцеларију за стручну службу, канцеларију директора и административну службу и спортски полигон.

         Школи недостаје фискултурна сала, потребна је адаптација трпезарије у мултимедијални центар – библиотеку, или салу за наставу физичког васпитања као и  замена фасадне столарије која је стара 50 година. Oвај пројекат се налази у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и општини Богатић. Реализација овог пројекта би била од великог значаја и за локалну заједницу јер би отворила  могућност реализације различитих активности у школском простору.

         Наша школа је данас спремна на промену у циљу што бољих резултата  ученика, подстичући различитости, а све то заједничким радом наставника и ученика. Квалитетним образовањем и васпитањем градимо јачање везе ученик- родитељ – наставник. Подстичемо развој мишљења, интересовања  и комплетан  развој личности. Спремни смо да одговоримо  на све изазове 21. векa.

         Она је данас место где ће се родити нове идеје, унапређивати знање и неговати таленти. Квалитетном сарадњом осигуравамо безбедну средину свих чинилаца школског живота. Развијамо квалитетно мишљење ученика као одговорних грађана спремних да помогну увек и свуда.

         Тимски рад, добри међуљудски односи, подстицајна атмосфера за рад, примена савремене технологије у настави су циљ ка комe тежимо. Желимо да школа буде савремено опремљена у којој ће стручан и мотивисан кадар реализовати  планове и програме  у циљу побољшања квалитета наставе и учења.