Техничко особље

Слободан ЂурковићДомар- ложач
Јасмина Ђокић ГарибовићПомоћни радник на одржавању чистоће
Слађана ЂурковићПомоћни радник на одржавању чистоће