Савет родитеља

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШК.2023/24.ГОДИНУ

  • 1/1 Милета Остојић
  • 2/1      Зоран Јоцковић
  • 3/1      Милица Пенић
  • 4/1       Мирјана Машић
  • 5/1       Ивана Бојичић
  • 6/1       Александра Бојичић
  • 7/1       Славко Ђурковић
  • 8/1       Марија Ђукић
  • Зорка Прокић, представник родитеља ученика који наставу прате по ИОП-у