Распоред звоњења

Услед смањеног броја одељења, донета је одлука од стране Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора о једносменском раду у школској 2023/2024. години.У складу са тим, ученици ће наставу похађати у једној смени, са почетком у 7.30 и завршетком у 13.

Прва смена
1.час7.30 – 8.15
2.час8.20 – 9.05
3.час9.25-10.10
4.час10.15 – 11.00
5.час11.05-11.50
6.час11.55– 12.40
7.час12.45 – 13.30