Наставно особље

Наставни кадар
Предметна настава
Љубица Дулева ГлигорићПрофесор српског језика и књижевности
Мирјана МилетићПрофесор српског језика и књижевности
Зора ВасићПрофесор руског језика и књижевности
Марија ЈокићГимназија друштвено- језички смер
Бобан СимићДипломирани музичар акордеониста
Синиша БлагојевићПрофесор историје
Весна БабићПрофесор технике и информатике
Драган ЂурковићПрофесор физичке културе
Зорица МајсторовићПрофесор енглеског језика и књижевности
Јованка ЂукићМастер филолог- англиста
Славко ЂурковићПрофесор математике и информатике
Зоран РашевићПрофесор географије
Ана ПоповићМастер хемичар
Стојан АничићНаставник ликовне културе
Јелена СтевановићДипломирани биолог заштите животне средине
Живорад ЖивојиновићМастер информатичар
Јован СретеновићТеолог
Урош ЂурђевићДипломирани теолог
Весна ТатомировићПрофесор разредне наставе
Разредна настава
Драган РужићПрофесор разредне наставе
Живко ВукојевићПрофесор разредне наставе
Снежана ПрокићПрофесор разредне наставе
Љубиша ПрокићПрофесор разредне наставе